location_on

м. Чернівці

вул. Прутська, 23-А
phone_in_talk

Call - Центр:

(0372) 584 980
Яким вимогам повинен відповідати прилад обліку електроенергії, який встановлюється у споживача?

Виготовлення та випуск в Україні приладів обліку електричної енергії здійснюється відповідно до чинних міждержавних стандартів (ГОСТ 6570-96, ГОСТ 30207-94). Більшість виробників при випуску сучасних електролічильників дотримується також і міжнародних стандартів (МЕК 521, МЕК 1036-90, МЕК 62052-11, МЕК 62053-21).

До експлуатації в якості розрахункових допускаються прилади обліку, що занесені до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки, допущених до застосування в Україні.

Єдиною додатковою умовою застосування того чи іншого приладу обліку є попереднє (до придбання) узгодження споживачем його типу з енергопостачальною організацією на відповідність вимогам нормативних документів (Правилам улаштування електроустановок, Правилам користування електричною енергією, Правилам безпечної експлуатації електроустановок споживачів) та обраному споживачем виду тарифу. При узгодженні також мають бути враховані умови та можливість експлуатації енергопостачальником приладу обліку даного типу, а також його захищеність від несанкціонованого втручання та зовнішнього впливу різними способами і методами з метою безоблікового споживання та розкрадання електроенергії.

Занесення типу електролічильника вітчизняного чи іноземного виробництва до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки, допущених до застосування в Україні, здійснюється Державним комітетом України з питань технічного регулювання та споживчої політики (далі – Держспоживстандартом) виключно на підставі державних випробувань.

При цьому перевіряється відповідність лічильників даного типу цілому ряду технічних умов та встановлюється відповідний міжповірочний інтервал, через який здійснюється періодична повірка приладів обліку. Під повіркою приладів обліку розуміють сукупність операцій, які виконуються представниками державного підприємства «Харківстандартметрологія» та підтверджують відповідність лічильника діючим стандартам і метрологічним характеристикам, що дозволяє його використовувати як засіб вимірювання спожитої електроенергії.

На даний час для здійснення виміру та обліку спожитої електроенергії застосовуються індукційні та електронні прилади обліку.

На лицьовій стороні приладу обліку на його паспортній табличці разом з цифровим табло (індикатором) в обов’язковому порядку мають бути нанесені такі дані:

  • тип приладу обліку (буквеними та буквено-цифровими позначеннями, наприклад: СОЕ-1.02);
  • найменування та логотип виробника;
  • заводський номер електролічильника (як правило, у нижньому правому чи лівому кутку паспортної таблички);
  • ГОСТ, за яким випущено лічильник;
  • номінальна (робоча) напруга та номінальний і максимальний робочий струм навантаження;
  • передавальне число лічильника (кількість обертів диску або імпульсів індикатора на 1 кВт*год виміряної електроенергії) та інші дані.

Лічильник електроенергії, який встановлюється у споживача, не повинен мати зовнішніх механічних ушкоджень: кожуха, кришки затискної коробки чи інших дефектів та ушкоджень, які можуть вплинути на його подальшу роботу.

При цьому, відповідно до пункту 10 Правил користування електроенергією для населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.1999 р. N 1357 (зі змінами та доповненнями), встановлення приладів обліку електроенергії у споживачів проводиться енергопостачальною компанією відповідно до вимог Правил улаштування електроустановок.