location_on

м. Чернівці

вул. Прутська, 23-А
phone_in_talk

Call - Центр:

(0372) 584 980
Які існують вимоги до наявності пломб на приладах обліку електроенергії та у яких випадках і ким вони можуть бути зняті?

Відповідно до пункту 2 статті 11 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», лічильники в якості розрахункових дозволяється застосовувати лише за умови, якщо вони пройшли державну метрологічну атестацію або повірку.

Свідченням того, що лічильник пройшов повірку та обліковує електричну енергію з відповідною точністю, є наявність на лічильнику пломби держповірки.

Основним підтвердженням того, що електролічильник відповідає всім вимогам щодо точності обліку електроенергії, правильності його підключення до електричної мережі відповідно до його технічними даними, є наявність відповідних пломб, яких має бути не менше трьох:

  • пломба ВТК (відділу технічного контролю) заводу виробника чи пломба організації, яка проводила ремонт лічильника - технічне приймання;
  • пломба органів Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики (Держспоживстандарту);
  • одна чи більше пломб енергопостачальника.

Обов’язкова наявність на приладі обліку електроенергії пломби з відбитком повірочного клейма територіального органу Держспоживстандарту та з відбитком клейма або логотипу енергопостачальної компанії закріплена також пунктом 10 Правил користування електроенергією для населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.1999 р. N 1357 (зі змінами та доповненнями).

Зазначаємо, що пломби органів Держспоживстандарту кріпляться на кожусі лічильника і мають чітко визначений вигляд, відбиток тавра та особисту літеру держповірника.

Замість пломб технічного приймання лічильників заводом виробником чи цехом ремонту лічильників може бути встановлена пломба Держспоживстандарту.

Пломби Держспоживстандарту можуть бути зняті лише при проведенні експертизи лічильника за обов’язкової участі представників Держспоживстандарту, енергопостачальника та у присутності споживача.

Пломба енергопостачальника ставиться на клемній кришці лічильника, яка закриває клемні затискачі, після встановлення цього лічильника у споживача. З метою захисту від несанкціонованого втручання в роботу лічильника та розкрадання електроенергії пломби енергопостачальника можуть додатково встановлюватися поряд з пломбами Держспоживстандарту (декілька пломб або одна пломба енергопостачальника з охопленням декількох пломбувальних гвинтів).

Знімати пломби енергопостачальника мають право лише представники енергопостачальної організації на час проведення планових чи позапланових робіт з перевірки чи обслуговування лічильника. Після завершення робіт встановлюються нові пломби.

Пломби Держспоживстандарту і енергопостачальника, встановлені на приладах обліку, ввідних комутуючих пристроях, дверцятах шафи обліку тощо, та самі прилади обліку в обов’язковому порядку здаються на зберігання споживачу або організації, на території (об’єкті) яких вони встановлені, і які у подальшому несуть відповідальність за їх зберігання, з оформленням відповідного Акту за підписами (печатками) сторін.

Кожен споживач електроенергії повинен пам’ятати, що пошкодження встановлених на приладах обліку, комутаційних та інших пристроях чи шафі обліку пломб позбавляє можливості законним шляхом споживати електроенергію.

Додатково повідомляємо, що згідно наказу ПАТ ЕК « Чернівціобленерго» № 53 від 09.03.10 р. з метою зменшення понаднормативних втрат електричної енергії, унеможливлення несанкціонованого втручання в роботу засобів на шляху до вводу в експлуатацію, впорядкування руху засобів обліку, починаючи з 01.01.10р. введений вхідний метрологічний контроль та параметризація засобів обліку електричної енергії, тобто встановлення засобів обліку, які не пройшли вхідний метрологічний контроль та неопломбовані спеціальним пломбувальним пристроєм (СПО) поверх пломб заводу виробника або пломб Держспоживстандарту заборонено. Дана послуга проводиться безкоштовно.