location_on

м. Чернівці

вул. Прутська, 23-А
phone_in_talk

Call - Центр:

(0372) 584 980
Як правильно зчитувати показання приладу обліку електроенергії?

Прилади обліку електричної енергії, що встановлюються у побутових споживачів, мають різні конструктивні та експлуатаційні властивості. При цьому електролічильники одного типу можуть мати відмінності у конструкції та зовнішньому вигляді та мати різну розрядність лічильного механізму.

Загалом, прилади обліку активної енергії діляться на:

  • однофазні і трифазні;
  • індукційні та електронні;
  • однотарифні чи багатотарифні;
  • з механічним (для індукційних лічильників), електромеханічним чи електронним (для електронних лічильників) рахунковим механізмом.

Рахунковий механізм (індикатор) приладу обліку, на цифровому табло якого відображається кількість спожитої електроенергії, може мати різну розрядність (кількість значущих цифр). У загальному випадку значність приладу обліку визначається кількістю розрядів (цифр) цифрового табло рахункового механізму. Значущі цифри можуть мати крім цілої частини числа, також і дрібну. Дрібна частина числа на цифровому табло механічного чи електромеханічного рахункового механізму виділяється комою (праворуч від коми) або рамкою довкола крайніх правих одного чи декількох розрядів (цифр). Рамка чи кома наносяться на паспортну табличку лічильника фарбою, як правило, чорного або червоного кольору. Самі цифри дрібної частини, відділені комою або рамкою довкола віконця, можуть бути відмінного кольору від цифр цілої частини числа.

При відсутності на цифровому табло чи паспортній табличці коми або виділених рамкою цифр, усі значущі цифри табло відносяться до цілої частини числа.

Кома на електронному індикаторі електронного рахункового механізму (при її наявності) відображається відповідним сегментом індикатора. Для правильного зчитування показань лічильника необхідно правильно визначити значність цифрового табло рахункового механізму (електронного індикатора) лічильника та кількість значущих цифр, значення яких необхідно записати при зчитуванні показань.

Для побутових споживачів при зчитуванні показань лічильника завжди записуються цифри тільки цілої частини числа, яке відображується на цифровому табло рахункового механізму чи електронного індикатора лічильника, незалежно від наявності дрібної частини числа. При цьому, обов’язково записуються і усі значення крайніх лівих розрядів, що мають цифру „0”.

Кожен дозволений до застосування тип приладу обліку має конкретну кількість значущих цифр табло рахункового механізму (від 4-х і більше) і відповідний діапазон вимірів.

Наприклад: лічильник, що має 4 значущі цифри (без коми), може врахувати максимально 9999 кВт*год спожитої електроенергії; лічильник, що має 6 значущих цифр (5 – до коми і 1 – після коми) – 99999,9 кВт*год, але при установці такого лічильника у побутового споживача при зчитуванні показань записуються значення тільки усіх п’яти розрядів, які знаходяться до (ліворуч) коми.

При досягненні рахунковим механізмом лічильника свого максимального значення (повного заповнення усіх розрядів цифрами „9”) і послідуючому додаванні одиниці до молодшого розряду, відбувається так зване „обнуління” показань лічильника, або „перехід через нуль”.

Тобто, умовно шкала приладу обліку розширюється і додається один старший розряд. Наприклад, після показань „99999” наступними будуть показання „00000”, а умовно це означає, що показання стали „100000”. У цьому прикладі жирним шрифтом виділена умовна одиниця старшого розряду, яка насправді рахунковим механізмом (індикатором) не відображається (цей розряд відсутній). Такий „перехід через нуль” автоматично враховується програмою розрахунків при занесенні показань, що у абсолютному значенні менші від попередніх. Тому слід кожного разу уважно і точно записувати показання лічильника, щоб уникнути ситуації, коли при помилковому зчитуванні абонентом показань програмою буде урахований „перехід через нуль” і відбудеться помилкове нарахування значної кількості насправді не спожитої електроенергії.

У випадку виникнення будь-яких непорозумінь чи сумнівів щодо правильності зчитування показань лічильника споживачу необхідно звернутися до РЕМ або отримати консультацію в Інформаційно – консультаційному центрі ПАТ ЕК "Чернівціобленерго".