58008, м. Чернівці, вул. Прутська 23-А
канцелярія: +38 (0372) 58-49-82
тел./факс: +38 (0372) 55-37-53

Держенергонагляд   »   Нормативні документи
 

ОСНОВНІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ,

ЯКІ РЕГЛАМЕНТУЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖЕНЕРГОНАГЛЯДУ

1. Закон України „Про електроенергетику”.

2. Закон України „Про теплопостачання”.

3. Закон України „Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”.

4. Закон України „Про звернення громадян”.

5. Закон України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за порушення в галузі електроенергетики”.

6. Положення про порядок відключення споживачів від джерел енергопостачання, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.1995р. № 705.

7. Положення про державний енергетичний нагляд за режимами споживання електричної і теплової енергії, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 07.08.1996р. № 929 (зі змінами та доповненнями).

8. Положення про порядок накладення на суб’єктів господарської діяльності штрафів за порушення законодавства про електроенергетику, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.1999р. № 1312 (зі змінами та доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 05.11.2008р. № 970).

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.2008р. № 75 „Про затвердження критеріїв розподілу суб’єктів господарювання за ступенями ризику їх діяльності в галузі електроенергетики та сфері теплопостачання, і визначення періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю)” (Із змінами і доповненнями, внесеними  постановами Кабінету Міністрів України  від 14 жовтня 2009 року N 1081, від 19 грудня 2012 року N 1208)

10. Наказ Мінпаливенерго України від 04.08.2006р. № 270 „Про затвердження інструкції з обліку та розслідування технологічних порушень в роботі енергетичного господарства споживачів”.

11. Інструкція про порядок складання актів екологічної, аварійної та технологічної броні електропостачання споживачів, затверджена наказом Мінпаливенерго України від 19.01.2004 р. № 26.

12. Правила користування електричною енергією (ПКЕЕ), затверджені постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 31.07.1996р. № 28 (зі змінами та доповненнями).

13. Правила користування тепловою енергією, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2007р. № 1198.

14. Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів (ПТЕЕС), затверджені наказом Мінпаливенерго України від 25.07.2006р. № 258 (у редакції наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 13 лютого 2012 року № 91)

15. Правила технічної експлуатації теплових установок і мереж, затверджені наказом Мінпаливенерго України від 14.02.2007р. № 71.

16. Правила улаштування електричних установок (ПУЕ).

17. Правила технічної експлуатації електричних станцій та мереж, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 13.06.2003р. № 296 (ГКД 34.20.507-2003).

18. Положення про організацію планування заходів з державного енергетичного нагляду та звітність підрозділів Держенергонагляду, затверджене розпорядженням Головдерженергонагляду від 24  листопада 2010 р. №  19 (в редакції розпорядження Головдерженергонагляду від 20.05.2013 № 6)

19. Інструкція з організації проведення заходів державного енергетичного нагляду за суб’єктами електроенергетики, суб’єктами відносин у сфері теплопостачання і споживачами електричної енергії та оформлення їх результатів, затверджена наказом Мінпаливенерго України від 24.12.2004р. № 817 (із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства палива та енергетики № 510 від 05.10.2005, № 345 від 25.06.2008,  № 473  від 15.11.2010, наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 499  від 22.07.2013)