location_on

м. Чернівці

вул. Прутська, 23-А
phone_in_talk

Call - Центр:

(0372) 584 980
Повідомлення та інформація

Підсумки голосування по питаннях порядку денного Загальних зборів акціонерів АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО»

19 квітня 2019
детальніше

ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

16 квітня 2019
детальніше

ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

10 квітня 2019
детальніше

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій

8 квітня 2019
детальніше

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів

5 березня 2019
детальніше

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій

5 березня 2019
детальніше

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах

5 березня 2019
детальніше

Повідомлення акціонерів про проведення річних Загальних зборів акціонерів

5 березня 2019
детальніше

Повідомлення про виникнення особливої інформації.

11 лютого 2019
детальніше

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВІДСУТНІСТЬ КВОРУМУ.

22 січня 2019
детальніше

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

21 січня 2019
детальніше

Повідомлення про виникнення особливої інформації

14 січня 2019
детальніше