location_on

м. Чернівці

вул. Прутська, 23-А
phone_in_talk

Call - Центр:

(0372) 584 980
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СПОСІБ, ПОРЯДОК ТА СТРОКИ ВИПЛАТИ ДИВІДЕНДІВ ЗА 2016 РІК
1 червня 2017

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

04 квітня 2017 року на Загальних зборах акціонерів ПАТ «ЕК «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» прийнято рішення, відповідно до якого чистий прибуток отриманий по результатам діяльності Товариства за 2016 рік направити 100% - на виплату дивідендів. Також, затверджено суму річних дивідендів за простими акціями у розмірі 29 484 096,74 грн., дивіденд, який припадає на одну просту іменну акцію з дивідендної суми складає 0,5192628 грн. та вирішено, що нарахування та виплату дивідендів здійснити в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства, та у спосіб, встановлений рішенням Наглядової ради.

На підставі викладеного, 23 травня 2017 року на засідання Наглядової ради ПАТ «ЕК «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» розглянуто питання щодо виплати дивідендів (Протокол від 23.05.2017 року) та вирішено наступне:

  • Встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів – 08 червня 2017р.
  • Встановити строк виплати дивідендів акціонерам з 23 червня 2017 р. по 03 жовтня 2017 року.
  • Встановити порядок повідомлення акціонерів про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів шляхом розміщення відповідної інформації на веб-сайті Товариства в мережі Інтернет.
  • Встановити спосіб виплати дивідендів - безпосередньо акціонерам.
  • Встановити наступний порядок виплати дивідендів: виплату дивідендів здійснити шляхом виплати всієї суми дивідендів у повному обсязі;
  • з метою захисту прав акціонерів та уникнення неефективних витрат Товариства в процесі виплати дивідендів, їх виплату здійснити шляхом переказу відповідних сум коштів усім акціонерам, зазначеним у переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів станом на 08 червня 2017 р. на грошові рахунки акціонерів (банківські рахунки, інформація про які зазначена в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів) та/або шляхом поштових переказів на адреси акціонерів (у разі якщо перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, не містить інформації про банківський рахунок), після актуалізації (уточнення) необхідної інформації особами, які мають право на отримання дивідендів, протягом строку, що встановлений Наглядовою радою Товариства для виплати дивідендів. Уточнення інформації щодо грошових рахунків та/або поштових адрес акціонерами відбувається шляхом надання на адресу Товариства заяви із зазначенням реквізитів для виплати дивідендів.
  • у разі повернення Товариству коштів, переказаних акціонерам, такі кошти будуть виплачуватися відповідним акціонерам через депозитарну систему України;
  • витрати, пов’язані із перерахуванням дивідендів (на грошові рахунки або поштовим переказом на адресу), здійснюються за рахунок Товариства.

Правління ПрАТ «ЕК «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО»