location_on

м. Чернівці

вул. Прутська, 23-А
phone_in_talk

Call - Центр:

(0372) 584 980
Споживачам
Інформаційне роз'яснення договірних величин

Інформаційне роз’яснення: договірні величини споживання електроенергії, їх встановлення, корегування та відповідальність за їх перевищення

До уваги споживачів електричної енергії!

Останнім часом виникають багато питань та непорозумінь стосовно такої невід’ємної умови договорів про постачання електроенергії як обсяги постачання електричної енергії, що передбачені Додаток № 2 до даних договорів.

Повідомляємо Вас, що АТ «Чернівціобленерго» в своїй фінансово-господарській діяльності діє виключно в правовому полі та вважає за доцільне додатково проінформувати та роз’яснити споживачів про відносини з ними в частині встановлення, корегування обсягів постачання електроенергії та відповідальність, що передбачена у разі їх перевищення.


Обсяги споживання електричної енергії та їх встановлення.

Обсяги споживання електричної енергії – це встановлена договірна величина споживання електричної енергії на розрахунковий період.

Згідно п.4.2 Правил користування електричною енергією (надалі - ПКЕЕ), затверджених постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 31.07.1996 року та п.5.1 договору про постачання електроенергії для визначення договірних величин споживання електричної енергії та потужності на наступний рік споживач не пізніше 01 листопада поточного року надає постачальнику відомості про розмір очікуваного споживання електричної енергії з визначенням очікуваного споживання електричної енергії та потужності для кожної площадки вимірювання.

Таким чином, законодавець зобов’язав споживачів самостійно, на свій розсуд, визначати розміри (ліміти) очікуваного споживання електроенергії на весь наступний календарний рік в розрізі кожного місяця окремо та письмово подавати на затвердження енергопостачальній компанії.


Як самостійно розрахувати величину споживання електричної енергії та її максимальний обсяг?

Просимо звернути Вашу увагу на спосіб розрахунку очікуваного обсягу споживання електричної енергії на розрахунковий період:

Максимальний обсяг споживання електроенергії = дозволена потужність електроустановок * кількість робочих днів в розрахунковому періоді * кількість годин роботи електроустановок

Приклад. Дозволена потужність електроустановок підприємства складає 25 кВт, робочих днів в розрахунковому періоді – 21 день, режим роботи підприємства – 8 год на добу.

25 * 21 * 8 = 4200 кВт/год – максимально дозволений обсяг споживання електроенергії в розрахунковому періоді.

Зазначаємо, що режим роботи – кількість робочих днів та години роботи – суб’єкти господарювання встановлюють при укладанні договору на постачання електроенергії.


Яким чином встановлюються договірні обсяги споживання електроенергії на наступний календарний, у разі, якщо споживач своєчасно не звертався за їх встановленням?

Просимо звернути Вашу увагу, у разі неподання (або невчасного подання) відомостей про розмір очікуваного споживання електричної енергії на наступний рік, Товариство, діючи згідно п.4.2 ПКЕЕ, встановлює розміри очікуваного споживання електроенергії за фактичними обсягами споживання у відповідних періодах поточного року, що минули, та у відповідних періодах минулого року, які відповідають майбутнім періодам поточного року.

Таким чином, якщо Ви своєчасно не звернулися та не подали об’єми постачання електроенергії на наступний рік, Вам будуть встановлені обсяги споживання на рівні споживання минулого року.


Зросло споживання електроенергії? Не вистачає вставновленого об’єму споживання електроенергії? Корегування та умови його успішного проведення.

Враховуючи господарську практику, часто трапляються випадки, коли споживачем своєчасно подані та затверджені очікувані обсяги споживання електроенергії на весь наступний календарний рік, але споживання електричної енергії зростає і перевищує встановлений ліміт. В даному випадку, законодавством в енергетиці (п.4.4 ПКЕЕ) передбачена процедура корегування (збільшення / зменшення) договірних обсягів споживання електроенергії. Споживачі можуть та мають право звернутися протягом розрахункового періоду до Товариства із заявою про коригування договірних величин не пізніше ніж за п’ять робочих днів до закінчення розрахункового періоду, попередньо оплативши грошові кошти за додатково заявлені обсяги постачання.

Просимо звернути Вашу увагу, що постачальник електричної енергії має право відмовити споживачу в коригуванні (збільшені) договірних величин: у разі невиконання споживачем свої договірних зобов’язань в частині оплати заборгованості та оплати додатково заявлених обсягів споживання електроенергії, несвоєчасного звернення із заявою про збільшення договірних обсягів, відсутності виробничих можливостей. Зазначаємо, що під відсутністю виробничих можливостей, мається на увазі, ситуації, коли збільшити договірний обсяг не дозволяє дозволена потужність електроустановок споживача. В таких випадках, шановні споживачі, просимо Вас звертатися до Технічної дирекції Товариства за видачею нових технічних умов на збільшення дозволеної потужності електроустановок.

Таким чином, для успішного збільшення договірних обсягів споживання електроенергії необхідне своєчасне звернення із заявою, оплата грошових коштів за додатково заявлені обсяги, відсутність заборгованості або врегулювання питання її оплати, а також розмір бажаного об’єму постачання електроенергії не повинен перевищувати максимально дозволений (наявність у Товариства виробничої можливості).

Для тих споживачів, договірними умовами з якими попередня оплата не передбачена, коригування договірних величин здійснюється за відсутності оплати за додатково заявлені обсяги, але при виконанні вищенаведених умов.


Відповідальність та фінансові наслідки для споживачів у разі перевищення договірних величин споживання електроенергії.

Не оминув законодавець й відповідальність споживачів електричної енергії саме в розрізі споживання електричної енергії понад договірну величину, що обтяжує споживачів додатковими грошовими зобов’язаннями. Даний вид відповідальності стосується споживачів (крім населення, професійно-технічних навчальних закладів I-IV акредитації державної і комунальної форм власності), які у випадку споживання електричної енергії понад договірну величину за розрахунковий період сплачують енергопостачальникам двократну вартість різниці фактично спожитої і договірної величини. Це визначає ст.26 Закону України «Про електроенергетику» від 16.10.1997 року № 575/97-ВР (зі внесеними змінами та доповненнями).

Отже, внаслідок перевищення договірних величин споживання електроенергії, Товариство вимушене та зобов’язане нараховувати штрафні санкції, що підлягають, з боку споживачів, обов’язковій оплаті.


Спожили понад договірну величину? Значна сума боргу? Реструктуризація!

Зважуючи на фінансові труднощі споживачів, АТ «Чернівціобленерго» завжди готове на індивідуальний конструктивний діалог у вирішенні питання оплати заборгованості за перевищення договірних величин споживання електроенергії шляхом її реструктуризації, в т.ч. і на тривалі терміни. Адже уклавши вказаний договір та погодивши графік погашення заборгованості, споживачі й надалі можуть споживати електричну енергію та поступово розраховуватися за своїми борговими зобов’язаннями.

Підсумовуючи, додатково наголошуємо, що постачання електричної споживачам здійснюється виключно на умовах укладених договорів на постачання електричної енергії. Зі свого боку АТ «Чернівціобленерго» вживає всі можливі заходи для забезпечення безперебійного електропостачання, інвестує власні обігові грошові кошти для покращення показників якості та надійності напруги в мережах тощо та сподівається на неухильне виконання договірних зобов’язань з боку споживачів електричної енергії та законодавства України в енергетиці в цілому.


З повагою,
Адміністрація
ПАТ «ЕК «Чернівціобленерго»